Wednesday, October 3, 2012

Barang Jualan

Kumpulan sasaran
•Mengumpul maklumat barang keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru.
•Mengkelas barang mengikut keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru.
- Murid dedahkan mengenai kepentingan mengenal pasti barangan yang diminta oleh pengguna sebelum memulakan perniagaan.
- Penerokaan pasaran di kalangan guru dan murid dapat dilakukan dengan membuat kajian seperti :
i. Membuat pemerhatian terhadap guru dan murid
image
ii. Menemu bual guru dan murid
image
iii. Mengedarkan borang kaji selidik
image
- Hasil kajian akan dijadikan sebagai rujukan mengenai barang keperluan, kesukaan, dan barang yang mampu dibeli oleh guru dan murid
image
Contoh barang kesukaan guru dan murid
Sumber bekalan
•Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan
- Mengumpul maklumat dan memilih pembekal berdasarkan: harga, kualiti barang, syarat jualan, pengangkutan dan jarak dan boleh dipercayai (reputasi).
image
•Memilih pembekal
- Peniaga yang bijak akan memilih pembekal yang menawarkan kemudahan dan perkhidmatan yang terbaik serta menawarkan harga yang murah dan diskaun yang berpatutan.
imageKuiz Interaktif Kemahiran Hidup

Anda juga mungkin meminati

Related Posts with Thumbnails