Monday, May 21, 2012

Pendokumentasian melalui Buku Idea

image
Pendokumentasian bermaksud mengumpulkan bahan bertulis yang berkaitan dengan hasil kerja atau projek dan merekodkannya dalam bentuk bentuk buku idea atau fail.
Berikut contoh butiran yang terkandung dalam buku idea ialah :-
  • nama individu atau kumpulan
  • tahun/kelas
  • tarikh projek disiapkan
  • nama projek
  • penerangan tentang projek
  • lakaran bentuk 3D
  • bahan dan alatan yang digunakan
  • langkah kerja
  • lampiran

Kuiz Interaktif Kemahiran Hidup

Anda juga mungkin meminati

Related Posts with Thumbnails