Friday, February 4, 2011

PERADUAN MENULIS CERITA KANAK-KANAK SEMPENA HARI GURU PERINGKAT KEBANGSAAN 2011

image

Peraduan ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu;

Bahasa Malaysia                                                                                   Bahasa Inggeris.
a.Kategori Guru                                                                               Kategori Guru
b.Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)                            Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)
c.Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah(Tingkatan 1 – 3)      Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah(Tingkatan 1 – 3)
d.Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)           Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)
Pemenang peraduan ini akan menerima hadiah wang tunai dan sijil bagi tempat pertama, kedua, ketiga dan lima (5) hadiah sagu hati

Syarat-Syarat Peraduan
1.Tema cerita ‘Terima Kasih Cikgu’
2.Tajuk skrip penulisan adalah bebas.
3.Peserta hanya boleh menyertai 1 kategori sahaja .
4.Panjang cerita
Kategori Guru TIDAK lebih daripada 3,000 patah perkataan.
Kategori
Sekolah Menengah TIDAK lebih daripada 1,000 patah perkataan.
Kategori Sekolah Menengah Rendah TIDAK lebih daripada 500 patah perkataan.
Kategori Sekolah Rendah TIDAK lebih daripada 250 patah perkataan
.
5.Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung bawah sebelah kanan hasil karya.
6.Halaman muka surat mestilah ditaip pada setiap halaman skrip.
7.Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz 12 poin.
8.Hasil karya hendaklah merupakan hasil penulisan asli bukan ciplak atau terjemahan dan belum pernah disiarkan atau diterbitkan .
9.Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan politik. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
10.Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
11.Kementerian Pelajaran Malaysia berhak untuk menyunting hak cipta, menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
12.Hasil karya yang dihantar tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Kementerian Pelajaran Malaysia
13.Maklumat penyertaan hendaklah ditulis pada Lampiran BBT III.
14.Penulisan skrip adalah untuk bahan bacaan sekolah rendah dan menengah.
15.Hasil karya hendaklah sampai ke Jabatan Pelajaran Negeri sebelum atau pada tarikh 1 Mac 2011 (Selasa).
16.Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan di atas tidak akan dinilai.
17.Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat- menyurat berkaitan dengan peraduan tidak akan dilayan.

SYARAT-SYARAT PERADUAN
Kategori Guru
i. Peraduan ini terbuka kepada semua guru yang sedang mengajar di sekolah bantuan penuh kerajaan seluruh Malaysia.
ii. Cerita hendaklah ditulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
iii. Peserta hanya boleh mengemukakan SATU hasil karya dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
iv. Hasil karya TIDAK lebih daripada 3,000 (tiga ribu) patah perkataan.
v. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung karya, bahagian bawah di sudut kanan.
vi. Muka surat mestilah dicatat pada setiap helaian.
vii. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz huruf 12.
viii. Hasil karya hendaklah hasil penulisan asli dan bukan ciplak atau terjemahan belum pernah disiarkan atau diterbitkan.
ix. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan
politik.
x. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
xi. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
xii. Hasil karya yang dihantar tidak akan dikembalikan dan akan menjadi hak milik Kementerian Pelajaran Malaysia.
xiii. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
xiv.Maklumat penulis hendaklah diisi dengan lengkap pada LAMPIRAN BBT III yang disertakan.
xv. Tajuk/Tema/Jenis Cerita
Tajuk cerita bebas.
Tema cerita ialah
 Jenis cerita adalah untuk bacaan murid sekolah rendah dan sekolah menengah.

# Dapatkan borang penyertaan di sini #

Kuiz Interaktif Kemahiran Hidup

Anda juga mungkin meminati

Related Posts with Thumbnails