Saturday, February 12, 2011

Pengurusan Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

image

Pengurusan Panitia Kemahiran Hidup ( KH ) akan lebih berkesan sekiranya diurus dengan baik. Bagi menjadikan pengurusan panitia ini yang relevan dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia , beberapa pekeliling berkaitan panitia perlu dirujuk dan disimpan didalam fail panitia. Bagi mendapatkan pekeliling tersebut sila klik item dibawah : -

Dengan adanya pekeliling di atas diharap panitia kh menjadi sebuah panitia yang berkesan dan relevan.

Kuiz Interaktif Kemahiran Hidup

Anda juga mungkin meminati

Related Posts with Thumbnails