Thursday, October 28, 2010

Merekodkan Jualan

 

image image

 

Merekodkan barang dilakukan bertujuan untuk mengawal keluar masuk stok. Tujuan merekod adalah :

  • untuk mencatat urusan jual beli barangan
  • menjadi sumber rujukan peniaga
  • mengetahui jumlah pendapatan adan perbelanjaan
  • mengetahui untung atau rugi perniagaan

Mengira untung rugi dapat diketahui berdasarkan rumus berikut :

PENDAPATAN – PERBELANJAAN = UNTUNG / RUGI

Untung adalah apabila jumalah pendapatan yang diperolehi melebihi jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan manakala rugi adalah sebaliknya.

www.kemahiranhidup2u.blogspot.com

Kuiz Interaktif Kemahiran Hidup

Anda juga mungkin meminati

Related Posts with Thumbnails