Monday, August 9, 2010

Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan


Seseorang guru yang cemerlang mestilah mempunyai kemahiran dan kaedah tersendiri dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Oleh itu, seseorang guru harus memikirkan tiga aspek iaitu sebelum,semasa dan selepas proses p&p dalam menjamin proses p&p yang berkesan.Bagi mendapat maklumat lanjut, sila klik item dibawah.

Proses P&P Berkesan

Kuiz Interaktif Kemahiran Hidup

Anda juga mungkin meminati

Related Posts with Thumbnails